Bli medlem i Hobøl Frivilligsentrals Venner!

Medlemskap gir stemmerett på årsmøtet, og mulighet til å påvirke utviklingen av Frivilligsentralen.

Aldersgruppe: For alle

Du kan betale på en av disse måtene:

 Med VIPPS: Trykk på "Kjøp og betal". Søk opp Hobøl Frivilligsentral, eller legg inn nummer 512332.

 Med nettbank: Vi har konto nummer 1135.04.49460.

 Vær snill å føre på navnet ditt om du bruker en av disse måtene.

 Ønsker du faktura i posten, så gi oss beskjed, så ordner vi det også!

 Kontingenten er kr. 150,- for enkeltmedlemmer.

2020 © Hobøl Frivilligsentral