Tirsdag 19 Mars
kl. 19:00 Årsmøte i Hobøl Frivilligsentrals Venner Hobølveien 5
Hobøl Frivilligsentrals Venner avholder årsmøte tirsdag 19. mars kl. 19.00 i Frivillighetens Hus Hobøl.

Vanlige årsmøtesaker. Sakspapirer kan fås på kontoret, Hobøl veien 5. Er du medlem, eller ønsker å bli det, ta deg en tur, da vel! 

Medlemskont. kr. 150,- kan overføres på VIPPS nr. 512332. Enkel bevertning.


Årsberetningen for 2018 kan du lese her: https://wisweb.no/iris?M=15224&P=76435

2020 © Hobøl Frivilligsentral