Advokatvakt i Hobøl

Advokatvakt i Hobøl første tirsdag fra kl. 13.00 - 16.00 hver måned

Aldersgruppe: For alle

Har du behov for juridisk bistand/råd, bestill time hos Hobøl Frivilligsentral på telefon 90 88 50 13 minst 1 dag i forveien. Oppgi også hvilken type sak du ønsker bistand til. 


Tjenesten er gratis!

Advokat Inga Karoline Bjerke fullførte master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2009. Hun har vært ansatt i Vefsn kommune som juridisk rådgiver (2009-2010), advokatfullmektig (2010-2012) og advokat (2012-2014).

Neste Advokatvakt i Hobøl

Dato Kl. Tittel Sted
Tir 05.11 09:00 Gratis advokatvakt ved Hobøl Frivilligsentral. Hobøl Frivilligsentral
Tir 05.11 09:00 Gratis advokatvakt ved Hobøl Frivilligsentral. Hobølveien 5
2019 © Hobøl frivilligsentral