Advokatvakt i Hobøl

Advokatvakt i Hobøl tirsdag 5. november

Aldersgruppe: For alle

Har du behov for juridisk bistand/råd, bestill time hos Hobøl Frivilligsentral på telefon 90 88 50 13 minst 1 dag i forveien. Oppgi også hvilken type sak du ønsker bistand til. 


Tjenesten er gratis!

Advokat Inga Karoline Bjerke fullførte master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2009. Hun har vært ansatt i Vefsn kommune som juridisk rådgiver (2009-2010), advokatfullmektig (2010-2012) og advokat (2012-2014). Hun jobber nå i advokatfirmaet Fru Justisia.

2019 © Hobøl frivilligsentral